Verksamhet

- Biodling - Drottningodling - Honungshantering - kurser -

Vi tar gärna emot studiebesök!

Bilder med kommentarer från vårens och sommarens verksamhet kommer att finnas i menyn "Bilder" här ovan.

Under vinterhalvåret pågår en biodlingskurs med Lennart "Daggen" Olsson som handledare och i samarbete med Vuxenskolan. Redan i april träffas vi föreningsbigården för att se hur bina klarat vintern och för att vårstäda och sedan kommer Föreningsbigården vara öppen varje måndagskväll mellan kl 18-21.

Vårens biodlareelever kommer att under sommaren få möjlighet att praktiskt prova på det de lärt sig under våren. Vårmöte har vi i maj och vår medlemstidning skickas ut i april.

Välj design

Om föreningar och deras funktion 

Föreningar är det finaste samfundet mellan människorna. Det ger aktivitet, samhörighet, kontakter mellan människorna, kunskap, utveckling och många ahaa upplevelse.  

Allt inom en ideèl förening bygger på frivillighet och intresse för samma saker. Alla synpunkter är lika viktiga och ska respekteras på samma sätt. Öppenhet är en av viktigaste grunderna för att en förening skall kunna fungera.

Vill man har reda på vad medlemmarna vill kan man ställa frågan till varje medlem.   Kan man inte göra det så kan man dela ut ett enkelt frågeformulär till varje medlem och be om svar. Annars kan inte en förening fungera. Om det är något som inte fungerar i en förening så kan man aldrig belasta en enskild medlem om det.

Styrelsen i föreningen har en betydande roll för att aktiviteterna är intressanta och utvecklande. Glöm inte bort nya medlemmar och utåtriktade  aktiviteter.
Tuula Nurkkala

Leif larvar

Avslutninmg i bigården sept2007

Vi medverkar på marknader
Vi säljer vår honung på olika marknader

Tips

Välj design på
sidorna härunder

På de här sidorna
används cookies endast
för att komma ihåg den
design du föredrar.
Mer om cookies
Kontakta din
bitillsyningsman

Skämtbild på sjukt bi
 • Om du misstänker
  något onormalt
 • Om du misstänker
  yngelröta eller
  om du ser
  missbildade bi
 • Om bina ska
  flyttas till
  annan församling
Upp
Drottning2018 Årets drottning
2018 röd
2017 gul
2016 vit
2015 blå
2014 grön
2013 röd
Den här sidan
har klarat
W3C-s validering
Webmaster
Anna-Maritta Hjalmarsson

Tips

Ctrl + scrollhjulet ger större eller mindre text

Ctrl och + ger större text

Ctrl och - ger mindre text

Andra webläsare
väl värda prova:

Mozilla Firefox
Snabbast av alla! Bäst.

Opera
Norsk

Safari
Den är OK

Google Chrome Uppstickare, ny & bra


Bild på ett bi

Styrelsen

Tf ordförande
  Göran Håkansson
  070 575 32 62Vice ordförande
Studieorganisatör
  Lennart Ohlsson
  044-44203

Sekreterare
  Gunhild Johansson
 070 2248785

Kassör
  Ann-Sofi Johnsen

Kontaktpersson
Webmaster, medlemstidning

  Anna-Maritta Hjalmarsson
  044-66020 hjalmarsson.am@gmail.com

  Matti Rösler

  Evory Pamp
  0479-17032

Bigårdsföreståndare
  Mats Ekstrand
  044-42716, 0703-257807


Bitillsyningsman
  Göran Håkansson
  070 575 32 62

Biansvariga bestäms på vårmötet

Upp

F. D. ordförande i föreningen:
Axel Nyman 1925- 1962
Helmer Svensson 1962-1988
Leif Hjalmarsson 1989-2002
Göran Håkansson 2002-2007
Reymond Olsson 2007- 2011
Leif Hjalmarsson 2011-2014
2015 Mats Ekstrand
2016 Jörgen Ernstsson
2017.----.
2018 tf Göran Håkansson

Kassörer:
Albert Jönsson 1925-1982
Stig Rönn 1984-1987
Anna-Maritta Hjalmarsson 1987-2015
Ann-Sofi Johnsen 2016-

Sekreterare:
Albert Jönsson 1925-1982
Anna-Lisa Svensson 1982-1989
Birgitta Sandberg-Hultman 1989-2006
Gunhild Johansson 2007-

Upp