Verksamhet

- Biodling - Drottningodling - Honungshantering - kurser -

Vi tar gärna emot studiebesök!

Redan i april träffas vi föreningsbigården för att se hur bina klarat vintern och för att vårstäda och sedan kommer Föreningsbigården vara öppen varje måndagskväll mellan kl 18-21.

'

Vi har valt en biskötargrupp på 4 personer som kommer att arbeta med samhällena i föreningsbigården. Se högerspalten här!

Vårmöte kommer det att bli i maj, kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar i god tid. Kommer också att stå på 1:a sidan på vår hemsida så snart vi bestämt tid och plats.

Välj design

Om föreningar och deras funktion 

Föreningar är det finaste samfundet mellan människorna. Det ger aktivitet, samhörighet, kontakter mellan människorna, kunskap, utveckling och många ahaa upplevelse.  

Allt inom en ideèl förening bygger på frivillighet och intresse för samma saker. Alla synpunkter är lika viktiga och ska respekteras på samma sätt. Öppenhet är en av viktigaste grunderna för att en förening skall kunna fungera.

Vill man har reda på vad medlemmarna vill kan man ställa frågan till varje medlem.   Kan man inte göra det så kan man dela ut ett enkelt frågeformulär till varje medlem och be om svar. Annars kan inte en förening fungera. Om det är något som inte fungerar i en förening så kan man aldrig belasta en enskild medlem om det.

Styrelsen i föreningen har en betydande roll för att aktiviteterna är intressanta och utvecklande. Glöm inte bort nya medlemmar och utåtriktade  aktiviteter.
Tuula Nurkkala

Leif larvar

Avslutninmg i bigården sept2007

Vi medverkar på marknader
Vi säljer vår honung på olika marknader

Tips


Kontakta din
bitillsyningsman

Skämtbild på sjukt bi
 • Om du misstänker
  något onormalt
 • Om du misstänker
  yngelröta eller
  om du ser
  missbildade bi
 • Om bina ska
  flyttas till
  annan församling
Drottning2016 Årets drottning
2019 grön
2018 röd
2017 gul
2016 vit
2015 blå


Webmaster
Anna-Maritta Hjalmarsson

Bild på ett bi

Styrelsen

Ordförande
  Göran Håkansson
  070 575 32 62Vice ordförande: vakant

Sekreterare
  Gunhild Johansson
 070 2248785

Kassör
  Ann-Sofi Johnsen

Kontaktpersson
  Webb, medlemstidning

  Anna-Maritta Hjalmarsson
  044-66020
  hjalmarsson.am@gmail.com


  Övriga styrelsemedlemmar
  Biskötargruppen,

Bigårdsföreståndare
   Mats Ekstrand
  044-42716, 0703-257807


  Helena Håkansson


  Kristian Lundin


  Evory Pamp
Bitillsyningsman
  Göran Håkansson
  070 575 32 62Upp

F. D. ordförande i föreningen:
Axel Nyman 1925- 1962
Helmer Svensson 1962-1988
Leif Hjalmarsson 1989-2002
Göran Håkansson 2002-2007
Reymond Olsson 2007- 2011
Leif Hjalmarsson 2011-2014
2015 Mats Ekstrand
2016 Jörgen Ernstsson
2017.----.
2018 tf Göran Håkansson
2019 tf Göran Håkansson

Kassörer:
Albert Jönsson 1925-1982
Stig Rönn 1984-1987
Anna-Maritta Hjalmarsson 1987-2015
Ann-Sofi Johnsen 2016-

Sekreterare:
Albert Jönsson 1925-1982
Anna-Lisa Svensson 1982-1989
Birgitta Sandberg-Hultman 1989-2006
Gunhild Johansson 2007-

Upp